LỚP HỌC TRỰC TUYẾN​

Với các tính năng được tuỳ chỉnh phù hợp cho từng đối tượng ở các vai trò khác nhau như giáo viên và học sinh, “Lớp Học Trực Tuyến” là một công cụ tuyệt vời hỗ trợ tối đa cho việc dạy và học trực tuyến. Cả lớp học truyền thống được đóng gói trong một công cụ duy nhất.

QUẢN LÝ LỚP HỌC

 • Tạo, tham gia lớp dạy hoặc lớp học.
 • Quản lý danh sách học sinh trong lớp.
 • Tạo thông báo để cập nhật thông tin cho học sinh.
 • Tương tác, trao đổi nội dung giữa giáo viên và học sinh trên bảng tin.
 • Mời học viên tham gia lớp qua nhiều kênh khác nhau.

TỔ CHỨC GIẢNG DẠY

 • Tổ chức lớp học qua ứng dụng video trực tuyến.
 • Giao bài giảng cho các học viên trong lớp học.
 • Cho phép soạn bài giảng bằng công cụ biên tập trực tuyến.
 • Tự động chuyển bài giảng thành định dạng trình chiếu.
 • Truy cập vào lớp học trên đa phương tiện như: máy tính, máy tính bảng, điện thoại,…
 • Xem thêm về tính năng tạo bài giảng

KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ

 • Tạo bài kiểm dưới hình thức trắc nghiệm và tự luận.
 • Tự động chấm điểm bài kiểm.
 • Thống kê kết quả kiểm tra, đánh giá theo từng học sinh.
 • Công nghệ AI giúp đề xuất nội dung ôn luyện phù hợp với từng cá nhân học sinh.
 • Quản lý và theo dõi năng lực học sinh bằng sổ điểm điện tử.

TRẢI NGHIỆM NGAY!

Nền tảng eduplaX tạo ra các trải nghiệm dạy và học mới, với các tính năng tuỳ chỉnh và cá nhân hoá rất cao dành cho từng đối tượng người dùng.

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN​

Với các tính năng được tuỳ chỉnh phù hợp cho từng đối tượng ở các vai trò khác nhau như giáo viên và học sinh, “Lớp Học Trực Tuyến” là một công cụ tuyệt vời hỗ trợ tối đa cho việc dạy và học trực tuyến. Cả lớp học truyền thống được đóng gói trong một công cụ duy nhất.

QUẢN LÝ LỚP HỌC

 • Tạo, tham gia lớp dạy hoặc lớp học.
 • Quản lý danh sách học sinh trong lớp.
 • Tạo thông báo để cập nhật thông tin cho học sinh.
 • Tương tác, trao đổi nội dung giữa giáo viên và học sinh trên bảng tin.
 • Mời học viên tham gia lớp qua nhiều kênh như: email, mã tham gia lớp hoặc link tham gia lớp,…

TỔ CHỨC GIẢNG DẠY

 • Tổ chức lớp học qua ứng dụng video trực tuyến.
 • Giao bài giảng cho các học viên trong lớp học.
 • Cho phép soạn bài giảng bằng công cụ biên tập trực tuyến.
 • Tự động chuyển bài giảng thành định dạng trình chiếu.
 •  Truy cập vào lớp học trên đa phương tiện như: máy tính, máy tính bảng, điện thoại,…
 • Xem thêm về tính năng tạo bài giảng

KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ

 • Tạo bài kiểm dưới hình thức trắc nghiệm và tự luận.
 • Tự động chấm điểm bài kiểm.
 • Thống kê kết quả kiểm tra, đánh giá theo từng học sinh.
 • Công nghệ AI giúp đề xuất nội dung ôn luyện phù hợp với từng cá nhân học sinh.
 • Quản lý và theo dõi năng lực học sinh bằng sổ điểm điện tử.

TRẢI NGHIỆM NGAY!

Nền tảng eduplaX tạo ra các trải nghiệm dạy và học mới, với các tính năng tuỳ chỉnh và cá nhân hoá rất cao dành cho từng đối tượng người dùng.